Feeds:
Posts
Comments

Omvärlden, kunden, uppdragsgivaren och uppdragstagaren är alla en del av samma helhet. Vi samverkar i en ändlig loop.

1. Förstå frågeställningarna
2. Beskriv hela kundresan (horisontellt)
3. Beskriv stegen (vertikalt) = Uppdragskort
4. Prioritera på effekt (h&v) = Uppdragspoäng
5. Bearbeta uppdragskort
6. Gör om och gör rätt

Använd detta som ett fraktalt mönster och låt behovet i varje nivå avgöra detaljeringsgraden.

Ingen tid har erbjudit så många chanser och möjligheter som vår. Otaliga metoder, ramverk och medium tävlar om vår uppmärksamhet, alla försöker de hålla jämna steg med tidsandan. För några av dem känns det desperat, för andra autentiskt.

Den tekniska utvecklingen tar gigantiska kliv och måste åtföljas av konceptuell utveckling. Inför detta möte över generationer har kulturer skapats vilka nu står inför en revolution. Kontrollkultur som jagat den totala insikten kring företagens DNA sammanstöter med samverkanskulturen i en oundviklig konflikt. Likt vågor som möter en strand dundrar de på mot varandra. I ett makroperspektiv där vi observerar de två på distans framstår det som att ingen av dem ger vika. I ett mikroperspektiv ser vi hur varje droppe påverkar ett litet korn av sand. Stranden och vågen skapar tillsammans en ny värld där sand blir botten och vatten blir tak. Vissa kommer inte att klara av att transformera sig till den nya miljöns förutsättning och fortsätter att göra vad de har gjort i alla år; i att göra så förnekar de framskridande och därtill sin egen framtid.

Resultatet av revolutionen är inte vinnarens kultur utan en ny kultur byggd på andra värderingar.

There has been many experiences during the three years since I first published the text. I feel it’s time to revisit my inspirations, thoughts and writings. I’m expecting this journey to take some time, maybe a lifetime or more. I’ll use this site to work on the material, this means that this blog and the material it self will be a work in constant change. To keep things together I’ll tag the edited/new material with “The Art of Enterprise Architecture 2.0″. I’ve put the older material together in a PDF which you can download from here -> The Art of Enterprise Architecture 1.0

Looking forward to the future.

//JD

There is an old game in town and it comes packed with a new label, 6:2. No! It’s not about food, allthough it is about energy. The new 6:2 brain diet is to secure that you spend 6 hours a day on your own work topics and 2 hours on other topics.

Let’s say you are a scrum master 6 hours a day, then you could spend 2 hours a day exploring economics.

Setting this up as a learning cycle you can have a look at all the people that you connect with regularly and spend 2 hours a day for 6 weeks understanding each one of their special competence area.

If a company can connect its own goals with its employees’ goals, the organisation becomes more resillient and more agile at a time when those capabillities are most needed.

– That is one of the insights delivered in the amazing
by Brick book about the LEGO Company.

To reach the connectivity sought after in the quote above start implementing the 6:2 brain diet. You would soon discover that employees where more in tune with each other, the customers and the company.

You can get the LEGO book from Amazon

Just need to offload some unfinnished thoughts I’ve been playing with during the last days of summer.

Portfolio Management Scenarios Portfolio Management Scenarios-2

Russell Ackoff taught about synthesis, the opposite of analysis.

http://en.wikipedia.org/wiki/Russell_L._Ackoff

He said you can’t understand something by looking at its pieces.

His three steps of synthetic thinking are to ask:

  1. What is this thing a part of?
  2. What is the behavior of its containing whole?
  3. What is the role of the thing in that containing whole?

Think big picture. Ask big-picture questions.

Dr. Russell Ackoff on Systems Thinking – Pt 1

Dr. Russell Ackoff on Systems Thinking – Pt 2

Dr. Russell Ackoff on Systems Thinking – Pt 3

 

 

I did what so many people have done before me, I went on a trip to find a master ski smith. Stopped in my tracks for a moment to reflect on my journey. It was a long journey with many fine moments, I knew I would not remember them all after a while. I decided I needed a way of documenting my experiences so I used a tool that I’ve used on consulting engagements, it’s from Adaptive Path named Experience Map and it is a way to capture experiences. Today I let the map speak for my experiences, earlier I’ve written at least 6000 words to do the same and a bit more.

My Customer Journey with Community Skis

My Customer Journey with Community Skis

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 962 other followers

%d bloggers like this: